Opruimingsdienst

Opzoek naar Opruimingsdienst ?

Bij een verhuizing kijkt men vaak uit naar de nieuwe woning, de inboedel opruimen in de oude woning is minder aantrekkelijk. Het opruimen van een zolder of kelder kan ook een enorme klus zijn waar veel mensen tegenop zien. Ontruimen na het overlijden van een familielid is altijd een pijnlijke opgave. Voor al deze diensten en meer kunt u terecht bij de Opruimingsdienst . We helpen u bij elke opruiming en ontruiming op vakkundige wijze, op korte termijn en betaalbaar.

Voor alle opruimingsdiensten kunt u contact opnemen met Opruimingsdienst voor meer informatie en een vrijblijvende prijsopgave.

Wat doet Opruimingsdienst voor u?

Dit zijn de meest voorkomende diensten die Opruimingsdienst voor u kan verzorgen.

  • Ontruiming bij verhuizingen.
  • Opruimingen van zolder, kelders, schuren etc.
  • Ontruiming bij overlijden.
  • Afvoer van afval uit de woning.
  • Scheiden van restmateriaal.
  • Bruikbare spullen aanbieden voor hergebruik.

Ontruiming bij verhuizingen

Wanneer u gaat verhuizen moet de oude woning leeggeruimd worden. Een deel van inboedel verhuist mee, een ander deel moet worden verwijderd. Denk hierbij aan gordijnen op maat, oude vloerbedekking, meubilair, witgoed etc. Zeker bij verhuizingen naar een kleinere woning moet er veel worden afgevoerd. Opruimingsdienst helpt u bij het inpakken, ontruimen en afvoeren van de inboedel.

Opruimingen van zolders, kelders, schuren etc.

Wanneer u jarenlang in dezelfde woning verblijft kunnen goederen zich opstapelen op de zolder, in de kelder of in de schuur. Apparatuur die stuk is, meubels die later ooit van pas kunnen komen en oude kleding. Goederen die u nooit meer zult gebruiken maar wel ruimte innemen. Opruimingsdienst helpt u orde op zaken te stellen en ruimt deze locaties netjes voor u op zodat u weer plaats heeft voor andere zaken zoals een kinderkamer, studieruimte of recreatie plek.

Ontruiming bij overlijden

Verwacht of onverwacht, een overlijden van uw naaste komt altijd op een ongelegen moment. Familieleden hebben moeite met het ontruimen van een woning, vol met herinneringen. Opruimingsdienst staat u bij in deze moeilijke tijden door het zware werk over te nemen. En niet alleen bij het verwijderen van de inboedel, ook bij het regelen van praktische zaken of de woning bezemschoon opleveren.

Afvoer van afval uit de woning

Door omstandigheden kan afval zich opstapelen in een woning. De kamers komen zo vol te staan, of vervuild raken dat het nagenoeg onbewoonbaar wordt. Laat Opruimingsdienst resoluut de bezem halen door de woning en geniet van de openheid en vrijheid van een woning waar u weer kunt ademen.

Scheiden van restmateriaal

De woning leegruimen is slechts de helft van de werkzaamheden, restmateriaal moet ook worden afgevoerd. Hout, plastic, tuinafval en chemisch afval moet allemaal worden geschieden. Dat is niet alleen verplicht bij de gemeente, het is ook goed voor het milieu. Opruimingsdienst zorgt voor een verantwoorde wijze van afvalscheiding en verwerking.

Bruikbare spullen aanbieden voor hergebruik

Het is mogelijk dat u goederen heeft als meubilair, kleding, speelgoed, witgoed en bruingoed die nog bruikbaar zijn maar die u niet meer kunt gebruiken. Bij Opruimingsdienst worden deze goederen aangeboden aan diverse organisaties die uw spullen een tweede kans geven.

U kunt bij Opruimingsdienst terecht voor een breed scala aan diensten, neem contact op voor meer informatie en een overzicht van de kosten.

Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Copyright © 2016-2017 Opruimingen MSM. Alle Rechten Voorbehouden